User Tools

Site Tools


30-20265-yuyinchen-la-gi

Yuyinchen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20265
Tên thay thế 1998 FP23
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1618224
Viễn điểm quỹ đạo 2.5128374
Độ lệch tâm 0.0750889
Chu kỳ quỹ đạo 1305.2041535
Độ bất thường trung bình 216.09688
Độ nghiêng quỹ đạo 2.35686
Kinh độ của điểm nút lên 55.72233
Acgumen của cận điểm 209.55201
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

20265 Yuyinchen (1998 FP23) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20265 Yuyinchen
30-20265-yuyinchen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)