User Tools

Site Tools


30-20266-danielchoi-la-gi

Danielchoi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20266
Tên thay thế 1998 FK26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1066078
Viễn điểm quỹ đạo 2.4715074
Độ lệch tâm 0.0797052
Chu kỳ quỹ đạo 1264.9795985
Độ bất thường trung bình 10.11317
Độ nghiêng quỹ đạo 4.01743
Kinh độ của điểm nút lên 147.68766
Acgumen của cận điểm 343.17312
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

20266 Danielchoi (1998 FK26) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20266 Danielchoi
30-20266-danielchoi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)