User Tools

Site Tools


30-20268-racollier-la-gi

Racollier
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20268
Tên thay thế 1998 FC28
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0705875
Viễn điểm quỹ đạo 2.6806285
Độ lệch tâm 0.1283968
Chu kỳ quỹ đạo 1337.3977843
Độ bất thường trung bình 61.58002
Độ nghiêng quỹ đạo 6.25036
Kinh độ của điểm nút lên 183.00953
Acgumen của cận điểm 197.97895
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

20268 Racollier (1998 FC28) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20268 Racollier
30-20268-racollier-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)