User Tools

Site Tools


30-20270-phildeutsch-la-gi

Phildeutsch
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20270
Tên thay thế 1998 FR30
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9536231
Viễn điểm quỹ đạo 2.8615957
Độ lệch tâm 0.1885631
Chu kỳ quỹ đạo 1364.5123909
Độ bất thường trung bình 151.94118
Độ nghiêng quỹ đạo 1.92123
Kinh độ của điểm nút lên 209.26483
Acgumen của cận điểm 90.91684
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

20270 Phildeutsch (1998 FR30) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20270 Phildeutsch
30-20270-phildeutsch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)