User Tools

Site Tools


30-20271-allygoldberg-la-gi

Allygoldberg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20271
Tên thay thế 1998 FK32
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1184335
Viễn điểm quỹ đạo 2.2970661
Độ lệch tâm 0.0404558
Chu kỳ quỹ đạo 1198.1831549
Độ bất thường trung bình 30.93857
Độ nghiêng quỹ đạo 2.28357
Kinh độ của điểm nút lên 227.38157
Acgumen của cận điểm 313.28119
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

20271 Allygoldberg (1998 FK32) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20271 Allygoldberg
30-20271-allygoldberg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)