User Tools

Site Tools


30-20272-duyha-la-gi

Duyha
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20272
Tên thay thế 1998 FH33
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1131910
Viễn điểm quỹ đạo 2.5467558
Độ lệch tâm 0.0930407
Chu kỳ quỹ đạo 1299.0470552
Độ bất thường trung bình 53.34711
Độ nghiêng quỹ đạo 4.31134
Kinh độ của điểm nút lên 147.77183
Acgumen của cận điểm 272.63219
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

20272 Duyha (1998 FH33) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20272 Duyha
30-20272-duyha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)