User Tools

Site Tools


30-20274-halperin-la-gi

Halperin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20274
Tên thay thế 1998 FZ40
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2505331
Viễn điểm quỹ đạo 2.7189117
Độ lệch tâm 0.0942517
Chu kỳ quỹ đạo 1430.5902071
Độ bất thường trung bình 109.60038
Độ nghiêng quỹ đạo 0.13795
Kinh độ của điểm nút lên 250.95245
Acgumen của cận điểm 41.25772
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

20274 Halperin (1998 FZ40) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro. Nó được đặt theo tên Bruce Halperin, a finalist in the 2004 Intel Science Talent Search.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20274 Halperin
30-20274-halperin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)