User Tools

Site Tools


30-20278-qileihang-la-gi

Qileihang
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20278
Tên thay thế 1998 FP45
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0965832
Viễn điểm quỹ đạo 2.7586406
Độ lệch tâm 0.1363598
Chu kỳ quỹ đạo 1381.5522707
Độ bất thường trung bình 290.79176
Độ nghiêng quỹ đạo 3.31888
Kinh độ của điểm nút lên 130.55199
Acgumen của cận điểm 352.70451
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

20278 Qileihang (1998 FP45) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20278 Qileihang
30-20278-qileihang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)