User Tools

Site Tools


30-20281-kathartman-la-gi

Kathartman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20281
Tên thay thế 1998 FZ49
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1222661
Viễn điểm quỹ đạo 2.5923277
Độ lệch tâm 0.0997035
Chu kỳ quỹ đạo 1321.9646333
Độ bất thường trung bình 28.05784
Độ nghiêng quỹ đạo 7.14275
Kinh độ của điểm nút lên 4.27054
Acgumen của cận điểm 69.18561
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

20281 Kathartman (1998 FZ49) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20281 Kathartman
30-20281-kathartman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)