User Tools

Site Tools


30-20282-hedberg-la-gi

Hedberg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20282
Tên thay thế 1998 FT51
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0300055
Viễn điểm quỹ đạo 2.3732781
Độ lệch tâm 0.0779583
Chu kỳ quỹ đạo 1193.2141909
Độ bất thường trung bình 115.94828
Độ nghiêng quỹ đạo 3.93108
Kinh độ của điểm nút lên 134.03874
Acgumen của cận điểm 321.89355
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.9

20282 Hedberg (1998 FT51) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20282 Hedberg
30-20282-hedberg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)