User Tools

Site Tools


30-20283-elizaheller-la-gi

Elizaheller
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20283
Tên thay thế 1998 FG55
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0989744
Viễn điểm quỹ đạo 3.0381936
Độ lệch tâm 0.1828282
Chu kỳ quỹ đạo 1503.6234192
Độ bất thường trung bình 45.73994
Độ nghiêng quỹ đạo 3.70618
Kinh độ của điểm nút lên 41.03259
Acgumen của cận điểm 279.52258
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

20283 Elizaheller (1998 FG55) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

Tênd after Elizabeth Rose Heller (b. 1986), a finalist in the 2004 Intel Science Talent Search, a science competition for high school seniors, for her earth và space sciences project. She attended the Nanuet High School, Nanuet, New York.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20283 Elizaheller
30-20283-elizaheller-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)