User Tools

Site Tools


30-20284-andreilevin-la-gi

Andreilevin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20284
Tên thay thế 1998 FL58
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8789184
Viễn điểm quỹ đạo 2.5840744
Độ lệch tâm 0.1580007
Chu kỳ quỹ đạo 1217.5665222
Độ bất thường trung bình 124.28110
Độ nghiêng quỹ đạo 0.23716
Kinh độ của điểm nút lên 218.37131
Acgumen của cận điểm 203.39118
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

20284 Andreilevin (1998 FL58) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20284 Andreilevin
30-20284-andreilevin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)