User Tools

Site Tools


30-20285-lubin-la-gi

Lubin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20285
Tên thay thế 1998 FU58
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1051409
Viễn điểm quỹ đạo 2.6619619
Độ lệch tâm 0.1168049
Chu kỳ quỹ đạo 1344.1112637
Độ bất thường trung bình 44.43405
Độ nghiêng quỹ đạo 6.46613
Kinh độ của điểm nút lên 173.30664
Acgumen của cận điểm 232.18473
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

20285 Lubin (1998 FU58) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20285 Lubin
30-20285-lubin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)