User Tools

Site Tools


30-20286-michta-la-gi

Michta
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20286
Tên thay thế 1998 FT59
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1964603
Viễn điểm quỹ đạo 2.5192659
Độ lệch tâm 0.0684530
Chu kỳ quỹ đạo 1322.4410234
Độ bất thường trung bình 256.72848
Độ nghiêng quỹ đạo 6.85915
Kinh độ của điểm nút lên 168.72059
Acgumen của cận điểm 54.16147
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

20286 Michta (1998 FT59) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20286 Michta
30-20286-michta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)