User Tools

Site Tools


30-20287-munteanu-la-gi

Munteanu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20287
Tên thay thế 1998 FT61
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9655079
Viễn điểm quỹ đạo 2.8453869
Độ lệch tâm 0.1828930
Chu kỳ quỹ đạo 1362.6748004
Độ bất thường trung bình 207.54221
Độ nghiêng quỹ đạo 1.47894
Kinh độ của điểm nút lên 254.59992
Acgumen của cận điểm 3.39051
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

20287 Munteanu (1998 FT61) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20287 Munteanu
30-20287-munteanu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)