User Tools

Site Tools


30-20288-nachbaur-la-gi

Nachbaur
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20288
Tên thay thế 1998 FR62
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0170647
Viễn điểm quỹ đạo 2.7609263
Độ lệch tâm 0.1556850
Chu kỳ quỹ đạo 1348.7188688
Độ bất thường trung bình 191.28730
Độ nghiêng quỹ đạo 1.74004
Kinh độ của điểm nút lên 231.38437
Acgumen của cận điểm 54.62384
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

20288 Nachbaur (1998 FR62) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20288 Nachbaur
30-20288-nachbaur-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)