User Tools

Site Tools


30-20289-nettimi-la-gi

Nettimi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20289
Tên thay thế 1998 FQ64
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0325172
Viễn điểm quỹ đạo 2.6090086
Độ lệch tâm 0.1242030
Chu kỳ quỹ đạo 1291.3518668
Độ bất thường trung bình 210.98583
Độ nghiêng quỹ đạo 6.44872
Kinh độ của điểm nút lên 15.64903
Acgumen của cận điểm 288.89076
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

20289 Nettimi (1998 FQ64) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20289 Nettimi
30-20289-nettimi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)