User Tools

Site Tools


30-20290-seanraj-la-gi

Seanraj
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20290
Tên thay thế 1998 FJ65
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9161513
Viễn điểm quỹ đạo 2.5836807
Độ lệch tâm 0.1483454
Chu kỳ quỹ đạo 1232.6729836
Độ bất thường trung bình 8.64427
Độ nghiêng quỹ đạo 4.10794
Kinh độ của điểm nút lên 346.51933
Acgumen của cận điểm 193.75216
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.0

20290 Seanraj (1998 FJ65) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20290 Seanraj
30-20290-seanraj-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)