User Tools

Site Tools


30-20291-raumurthy-la-gi

Raumurthy
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20291
Tên thay thế 1998 FF67
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0341810
Viễn điểm quỹ đạo 2.7663686
Độ lệch tâm 0.1525216
Chu kỳ quỹ đạo 1358.2818007
Độ bất thường trung bình 215.78855
Độ nghiêng quỹ đạo 3.31093
Kinh độ của điểm nút lên 129.64340
Acgumen của cận điểm 120.30931
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

20291 Raumurthy (1998 FF67) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20291 Raumurthy
30-20291-raumurthy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)