User Tools

Site Tools


30-20292-eduardreznik-la-gi

Eduardreznik
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20292
Tên thay thế 1998 FV70
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1180915
Viễn điểm quỹ đạo 2.5622007
Độ lệch tâm 0.0948892
Chu kỳ quỹ đạo 1307.5637697
Độ bất thường trung bình 307.54283
Độ nghiêng quỹ đạo 2.69417
Kinh độ của điểm nút lên 169.32912
Acgumen của cận điểm 14.62330
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

20292 Eduardreznik (1998 FV70) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20292 Eduardreznik
30-20292-eduardreznik-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)