User Tools

Site Tools


30-20293-sirichelson-la-gi

Sirichelson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20293
Tên thay thế 1998 FQ72
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9668038
Viễn điểm quỹ đạo 2.9174980
Độ lệch tâm 0.1946428
Chu kỳ quỹ đạo 1393.9820324
Độ bất thường trung bình 95.18506
Độ nghiêng quỹ đạo 3.25850
Kinh độ của điểm nút lên 30.77733
Acgumen của cận điểm 317.41179
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0141
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.20

20293 Sirichelson (1998 FQ72) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20293 Sirichelson
30-20293-sirichelson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)