User Tools

Site Tools


30-20296-shayestorm-la-gi

Shayestorm
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20296
Tên thay thế 1998 FL76
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9909826
Viễn điểm quỹ đạo 2.6199482
Độ lệch tâm 0.1364075
Chu kỳ quỹ đạo 1278.6047865
Độ bất thường trung bình 275.61399
Độ nghiêng quỹ đạo 5.93872
Kinh độ của điểm nút lên 69.57485
Acgumen của cận điểm 180.33142
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

20296 Shayestorm (1998 FL76) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro. Tênd for Shaye Storm, an Intel Science Talent Search finalist from Midwood High School ở Brooklyn College.

  • 17233 Stanshapiro
  • 20341 Alanstack
  • 20586 Elizkolod
  • 21355 Pikovskaya
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20296 Shayestorm
30-20296-shayestorm-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)