User Tools

Site Tools


30-20298-gordonsu-la-gi

Gordonsu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20298
Tên thay thế 1998 FW77
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3375189
Viễn điểm quỹ đạo 2.8474301
Độ lệch tâm 0.0983445
Chu kỳ quỹ đạo 1524.6499690
Độ bất thường trung bình 113.38212
Độ nghiêng quỹ đạo 7.89970
Kinh độ của điểm nút lên 50.75540
Acgumen của cận điểm 191.83882
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

20298 Gordonsu (1998 FW77) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20298 Gordonsu
30-20298-gordonsu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)