User Tools

Site Tools


30-20300-arjunsuri-la-gi

Arjunsuri
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20300
Tên thay thế 1998 FE84
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1482242
Viễn điểm quỹ đạo 2.5205744
Độ lệch tâm 0.0797529
Chu kỳ quỹ đạo 1302.7502106
Độ bất thường trung bình 342.34934
Độ nghiêng quỹ đạo 7.34714
Kinh độ của điểm nút lên 37.97132
Acgumen của cận điểm 87.62394
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

20300 Arjunsuri (1998 FE84) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20300 Arjunsuri
30-20300-arjunsuri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)