User Tools

Site Tools


30-20301-thakur-la-gi

Thakur
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20301
Tên thay thế 1998 FY99
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1483279
Viễn điểm quỹ đạo 2.4965527
Độ lệch tâm 0.0749696
Chu kỳ quỹ đạo 1292.7521206
Độ bất thường trung bình 282.55746
Độ nghiêng quỹ đạo 7.63405
Kinh độ của điểm nút lên 324.94144
Acgumen của cận điểm 250.82385
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

20301 Thakur (1998 FY99) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20301 Thakur
30-20301-thakur-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)