User Tools

Site Tools


30-20302-kevinwang-la-gi

Kevinwang
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20302
Tên thay thế 1998 FW100
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2041884
Viễn điểm quỹ đạo 2.5158330
Độ lệch tâm 0.0660261
Chu kỳ quỹ đạo 1324.2481572
Độ bất thường trung bình 293.62092
Độ nghiêng quỹ đạo 6.05061
Kinh độ của điểm nút lên 285.29973
Acgumen của cận điểm 250.22528
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

20302 Kevinwang (1998 FW100) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20302 Kevinwang
30-20302-kevinwang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)