User Tools

Site Tools


30-20303-lindwestrick-la-gi

Lindwestrick
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20303
Tên thay thế 1998 FU101
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1483052
Viễn điểm quỹ đạo 2.7246634
Độ lệch tâm 0.1182766
Chu kỳ quỹ đạo 1389.1331126
Độ bất thường trung bình 80.67291
Độ nghiêng quỹ đạo 3.57544
Kinh độ của điểm nút lên 263.29275
Acgumen của cận điểm 83.04659
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

20303 Lindwestrick (1998 FU101) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20303 Lindwestrick
30-20303-lindwestrick-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)