User Tools

Site Tools


30-20304-wolfson-la-gi

Wolfson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20304
Tên thay thế 1998 FA102
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0417954
Viễn điểm quỹ đạo 2.7360448
Độ lệch tâm 0.1453061
Chu kỳ quỹ đạo 1348.6550032
Độ bất thường trung bình 225.20601
Độ nghiêng quỹ đạo 5.64349
Kinh độ của điểm nút lên 321.44464
Acgumen của cận điểm 279.09338
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

20304 Wolfson (1998 FA102) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20304 Wolfson
30-20304-wolfson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)