User Tools

Site Tools


30-20305-feliciayen-la-gi

Feliciayen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20305
Tên thay thế 1998 FU102
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1232662
Viễn điểm quỹ đạo 2.4785478
Độ lệch tâm 0.0772047
Chu kỳ quỹ đạo 1274.8145756
Độ bất thường trung bình 288.33102
Độ nghiêng quỹ đạo 5.84910
Kinh độ của điểm nút lên 263.10895
Acgumen của cận điểm 326.01825
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

20305 Feliciayen (1998 FU102) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20305 Feliciayen
30-20305-feliciayen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)