User Tools

Site Tools


30-20306-richarnold-la-gi

Richarnold
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20306
Tên thay thế 1998 FC106
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2958110
Viễn điểm quỹ đạo 2.8316988
Độ lệch tâm 0.1045123
Chu kỳ quỹ đạo 1499.3851271
Độ bất thường trung bình 95.42570
Độ nghiêng quỹ đạo 4.64726
Kinh độ của điểm nút lên 259.76228
Acgumen của cận điểm 13.00030
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

20306 Richarnold (1998 FC106) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20306 Richarnold
30-20306-richarnold-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)