User Tools

Site Tools


30-20307-johnbarnes-la-gi

Johnbarnes
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20307
Tên thay thế 1998 FH106
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2014507
Viễn điểm quỹ đạo 2.7243959
Độ lệch tâm 0.1061635
Chu kỳ quỹ đạo 1411.8051223
Độ bất thường trung bình 34.40239
Độ nghiêng quỹ đạo 4.16994
Kinh độ của điểm nút lên 287.84690
Acgumen của cận điểm 88.92913
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

20307 Johnbarnes (1998 FH106) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20307 Johnbarnes
30-20307-johnbarnes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)