User Tools

Site Tools


30-20309-batalden-la-gi

Batalden
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20309
Tên thay thế 1998 FD110
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1608743
Viễn điểm quỹ đạo 2.8169037
Độ lệch tâm 0.1317916
Chu kỳ quỹ đạo 1434.1901531
Độ bất thường trung bình 132.01839
Độ nghiêng quỹ đạo 6.80847
Kinh độ của điểm nút lên 290.67953
Acgumen của cận điểm 351.40893
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

20309 Batalden (1998 FD110) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20309 Batalden
30-20309-batalden-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)