User Tools

Site Tools


30-20311-nancycarter-la-gi

Nancycarter
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20311
Tên thay thế 1998 FH117
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3606354
Viễn điểm quỹ đạo 2.7976106
Độ lệch tâm 0.0847139
Chu kỳ quỹ đạo 1512.8870238
Độ bất thường trung bình 112.61182
Độ nghiêng quỹ đạo 3.99795
Kinh độ của điểm nút lên 301.70225
Acgumen của cận điểm 310.10247
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

20311 Nancycarter (1998 FH117) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20311 Nancycarter
30-20311-nancycarter-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)