User Tools

Site Tools


30-20312-danahy-la-gi

Danahy
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20312
Tên thay thế 1998 FH118
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1120821
Viễn điểm quỹ đạo 2.7454745
Độ lệch tâm 0.1303932
Chu kỳ quỹ đạo 1382.5481030
Độ bất thường trung bình 41.59084
Độ nghiêng quỹ đạo 5.71303
Kinh độ của điểm nút lên 345.65596
Acgumen của cận điểm 51.43607
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

20312 Danahy (1998 FH118) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20312 Danahy
30-20312-danahy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)