User Tools

Site Tools


30-20313-fredrikson-la-gi

Fredrikson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20313
Tên thay thế 1998 FM122
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2848576
Viễn điểm quỹ đạo 2.7902550
Độ lệch tâm 0.0995835
Chu kỳ quỹ đạo 1476.4609674
Độ bất thường trung bình 86.60639
Độ nghiêng quỹ đạo 5.83763
Kinh độ của điểm nút lên 196.91401
Acgumen của cận điểm 102.37530
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

20313 Fredrikson (1998 FM122) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20313 Fredrikson
30-20313-fredrikson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)