User Tools

Site Tools


30-20314-johnharrison-la-gi

Johnharrison
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Broughton
Nơi khám phá Reedy Creek Observatory
Ngày khám phá 28 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20314
Đặt tên theo John Harrison
Tên thay thế 1998 FN126
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8119017
Viễn điểm quỹ đạo 2.5014851
Độ lệch tâm 0.1598705
Chu kỳ quỹ đạo 1156.8606286
Độ bất thường trung bình 350.02806
Độ nghiêng quỹ đạo 2.72627
Kinh độ của điểm nút lên 292.63103
Acgumen của cận điểm 0.98110
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

20314 Johnharrison (1998 FN126) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 3 năm 1998 bởi J. Broughton ở Reedy Creek Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20314 Johnharrison
30-20314-johnharrison-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)