User Tools

Site Tools


30-20316-jerahalpern-la-gi

Jerahalpern
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 28 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20316
Tên thay thế 1998 FU138
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0283953
Viễn điểm quỹ đạo 2.8237235
Độ lệch tâm 0.1639136
Chu kỳ quỹ đạo 1380.2271118
Độ bất thường trung bình 345.26556
Độ nghiêng quỹ đạo 1.44001
Kinh độ của điểm nút lên 308.05031
Acgumen của cận điểm 119.50280
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

20316 Jerahalpern (1998 FU138) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 3 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20316 Jerahalpern
30-20316-jerahalpern-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)