User Tools

Site Tools


30-20321-lightdonovan-la-gi

Lightdonovan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 18 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20321
Tên thay thế 1998 HJ19
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0401675
Viễn điểm quỹ đạo 2.5849337
Độ lệch tâm 0.1177847
Chu kỳ quỹ đạo 1284.5035494
Độ bất thường trung bình 101.68538
Độ nghiêng quỹ đạo 4.84795
Kinh độ của điểm nút lên 349.50911
Acgumen của cận điểm 55.28411
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

20321 Lightdonovan (1998 HJ19) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20321 Lightdonovan
30-20321-lightdonovan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)