User Tools

Site Tools


30-20323-tomlindstom-la-gi

Tomlindstom
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20323
Tên thay thế 1998 HC21
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9985687
Viễn điểm quỹ đạo 2.4707769
Độ lệch tâm 0.1056549
Chu kỳ quỹ đạo 1220.1671670
Độ bất thường trung bình 123.31774
Độ nghiêng quỹ đạo 4.51109
Kinh độ của điểm nút lên 55.60867
Acgumen của cận điểm 11.48736
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

20323 Tomlindstom (1998 HC21) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20323 Tomlindstom
30-20323-tomlindstom-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)