User Tools

Site Tools


30-20324-johnmahoney-la-gi

Johnmahoney
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20324
Tên thay thế 1998 HF22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4208080
Viễn điểm quỹ đạo 2.6274956
Độ lệch tâm 0.0409420
Chu kỳ quỹ đạo 1464.7774130
Độ bất thường trung bình 244.35982
Độ nghiêng quỹ đạo 0.65559
Kinh độ của điểm nút lên 30.55597
Acgumen của cận điểm 101.37074
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

20324 Johnmahoney (1998 HF22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20324 Johnmahoney
30-20324-johnmahoney-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)