User Tools

Site Tools


30-20329-manfro-la-gi

Manfro
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20329
Tên thay thế 1998 HQ43
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2795344
Viễn điểm quỹ đạo 2.4917522
Độ lệch tâm 0.0444781
Chu kỳ quỹ đạo 1345.8810824
Độ bất thường trung bình 353.92546
Độ nghiêng quỹ đạo 5.69268
Kinh độ của điểm nút lên 48.59792
Acgumen của cận điểm 59.78681
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

20329 Manfro (1998 HQ43) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20329 Manfro
30-20329-manfro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)