User Tools

Site Tools


30-20330-manwell-la-gi

Manwell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20330
Tên thay thế 1998 HY44
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4963443
Viễn điểm quỹ đạo 2.9136391
Độ lệch tâm 0.0771342
Chu kỳ quỹ đạo 1624.9774196
Độ bất thường trung bình 7.00864
Độ nghiêng quỹ đạo 0.48238
Kinh độ của điểm nút lên 262.99397
Acgumen của cận điểm 39.17835
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

20330 Manwell (1998 HY44) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20330 Manwell
30-20330-manwell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)