User Tools

Site Tools


30-20331-bijemarks-la-gi

Bijemarks
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20331
Tên thay thế 1998 HH45
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6567713
Viễn điểm quỹ đạo 2.8623359
Độ lệch tâm 0.0372460
Chu kỳ quỹ đạo 1674.3902568
Độ bất thường trung bình 244.74617
Độ nghiêng quỹ đạo 3.64050
Kinh độ của điểm nút lên 292.79759
Acgumen của cận điểm 98.86486
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

20331 Bijemarks (1998 HH45) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20331 Bijemarks
30-20331-bijemarks-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)