User Tools

Site Tools


30-20335-charmartell-la-gi

Charmartell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20335
Tên thay thế 1998 HK57
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4481708
Viễn điểm quỹ đạo 2.5736000
Độ lệch tâm 0.0249771
Chu kỳ quỹ đạo 1453.2446978
Độ bất thường trung bình 306.57011
Độ nghiêng quỹ đạo 2.84208
Kinh độ của điểm nút lên 207.76459
Acgumen của cận điểm 241.75047
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

20335 Charmartell (1998 HK57) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20335 Charmartell
30-20335-charmartell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)