User Tools

Site Tools


30-20336-gretamills-la-gi

Gretamills
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20336
Tên thay thế 1998 HY61
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1580792
Viễn điểm quỹ đạo 3.1121742
Độ lệch tâm 0.1810340
Chu kỳ quỹ đạo 1562.4303552
Độ bất thường trung bình 344.79713
Độ nghiêng quỹ đạo 2.14909
Kinh độ của điểm nút lên 183.89455
Acgumen của cận điểm 177.93780
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

20336 Gretamills (1998 HY61) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20336 Gretamills
30-20336-gretamills-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)