User Tools

Site Tools


30-20337-naeve-la-gi

Naeve
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20337
Tên thay thế 1998 HP83
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1126695
Viễn điểm quỹ đạo 2.4256355
Độ lệch tâm 0.0689610
Chu kỳ quỹ đạo 1248.5155670
Độ bất thường trung bình 38.05450
Độ nghiêng quỹ đạo 6.03419
Kinh độ của điểm nút lên 75.11358
Acgumen của cận điểm 71.57664
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

20337 Naeve (1998 HP83) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20337 Naeve
30-20337-naeve-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)