User Tools

Site Tools


30-20338-elainepappas-la-gi

Elainepappas
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20338
Tên thay thế 1998 HA86
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6870264
Viễn điểm quỹ đạo 3.1255606
Độ lệch tâm 0.0754456
Chu kỳ quỹ đạo 1809.7043587
Độ bất thường trung bình 282.96613
Độ nghiêng quỹ đạo 0.98475
Kinh độ của điểm nút lên 334.21549
Acgumen của cận điểm 335.20568
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

20338 Elainepappas (1998 HA86) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20338 Elainepappas
30-20338-elainepappas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)