User Tools

Site Tools


30-20339-eileenreed-la-gi

Eileenreed
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20339
Tên thay thế 1998 HM88
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6654454
Viễn điểm quỹ đạo 3.0384738
Độ lệch tâm 0.0653986
Chu kỳ quỹ đạo 1759.1929683
Độ bất thường trung bình 283.24366
Độ nghiêng quỹ đạo 1.14670
Kinh độ của điểm nút lên 282.18409
Acgumen của cận điểm 48.34014
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

20339 Eileenreed (1998 HM88) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20339 Eileenreed
30-20339-eileenreed-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)