User Tools

Site Tools


30-20341-alanstack-la-gi

Alanstack
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20341
Tên thay thế 1998 HX91
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2301326
Viễn điểm quỹ đạo 2.6043312
Độ lệch tâm 0.0774023
Chu kỳ quỹ đạo 1372.7008167
Độ bất thường trung bình 63.06790
Độ nghiêng quỹ đạo 5.09179
Kinh độ của điểm nút lên 168.68305
Acgumen của cận điểm 228.54096
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

20341 Alanstack (1998 HX91) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro. Tênd for Alan Stack, the teacher-advisor of several Intel Science Talent Search finalists from Midwood High School ở Brooklyn College.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20341 Alanstack
  • 17233 Stanshapiro
  • 20296 Shayestorm
  • 20586 Elizkolod
  • 21355 Pikovskaya
30-20341-alanstack-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)