User Tools

Site Tools


30-20342-trinh-la-gi

Trinh
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20342
Tên thay thế 1998 HB97
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7105940
Viễn điểm quỹ đạo 2.8375960
Độ lệch tâm 0.0228907
Chu kỳ quỹ đạo 1687.6423421
Độ bất thường trung bình 344.53427
Độ nghiêng quỹ đạo 3.42016
Kinh độ của điểm nút lên 187.54600
Acgumen của cận điểm 112.93436
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

20342 Trinh (1998 HB97) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20342 Trinh
30-20342-trinh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)